Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

Pani Martyna

Absolwentka  studiów  pedagogicznych o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka niepełnosprawnego, również na Uniwersytecie  Śląskim w Cieszynie. Nastawiona na rozwój zawodowy, uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, które wzbogacają warsztat pracy.  Zamierza ciągle podnosić swoje kwalifikacje, bo każdy dzień pracy z dziećmi to nowe wyzwanie. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka - odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości. Jest osobą pogodną, uśmiechniętą, a zarazem wymagającą i cierpliwą. W stosunku do dzieci stara się być przyjazna i życzliwa, ale też konsekwentna. W  naszym Przedszkolu opiekuje się grupą starszaków.

Praca z dziećmi była od zawsze moim marzeniem, które mam możliwość spełniać. Jestem szczęśliwa gdy widzę, że dziecko odchodzi z przedszkola z uśmiechem. Cenię dzieci za ich spontaniczność, radość jaką mają w sobie oraz indywidualizm, natomiast każdy nawet najmniejszy sukces dziecka sprawia mi ogromną radość i motywuje do dalszego działania.

„Uczyć można słowami,

wychowywać tylko przykładem”

                                   Jean de La Bruyere 

Pani Marlena

Absolwentka studiów podyplomowych o kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Cieszynie. Szybko nawiązuje dobry kontakt z dziećmi, jest w stosunku do nich ciepła i opiekuńcza, a zarazem cierpliwa, konsekwentna i wymagająca. Jest osobą zawsze pełną chęci do pracy, kreatywną i tak też stara się prowadzić swoje zajęcia. Ukończyła także studia magisterskie o kierunku Wychowanie Fizyczne w Krakowie. Dlatego też z wielką pasją i energią troszczy się o sprawność ruchową dzieci. Organizuje ciekawe gry i zabawy ruchowe nie tylko ze względu na ich funkcję prozdrowotną, ale również ze względu na ich funkcję edukacyjną i wychowawczą, gdyż to jest kluczem do prawidłowego rozwoju maluchów.Prowadzi zajęcia gimnastyki w obydwu grupach.Opiekuje się grupą dzieci młodszych.Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika.

Praca z dziećmi dla mnie to duże wyzwanie, ale również ogromna satysfakcja oraz ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń. Jestem nastawiona na ciągły rozwój i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych. Pragnę, aby dzieci czuły się przy mnie bezpieczne i wiedziały, że zawsze mogą liczyć na moje wsparcie i pomoc. Dlatego również dbam o stworzenie przyjaznej atmosfery ułatwiającej ich wszechstronny rozwój. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuje codzienne postępy naszych podopiecznych w różnych zakresach. Są to niezapomniane chwile, które wynagradzają trud tej pracy oraz na długo zostają w pamięci. Darzę dzieci wielkim sercem oraz troską, dlatego też swoją karierę zawodową postanowiłam poświęcić właśnie im. 

 

Pani Monika

Absolwentka studiów specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne (studia licencjackie i magisterskie) oraz Animacja Społeczno-Kulturalna (studia licencjackie) na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego, oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego -język angielski. W naszym Przedszkolu opiekuje się grupą dzieci starszych.

Praca z małymi dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji i radości. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w jednym z najważniejszych etapów w rozwoju dziecka. W pracy z dziećmi stawiam na pierwszym miejscu ich bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój. Zależy mi także na tym, aby dzieci chętnie przychodziły do przedszkola oraz wracały z niego z uśmiechem na twarzy. Największym wyróżnieniem mojej pracy będzie wcześniej wspomniane zadowolenie dziecka, jego wszechstronny rozwój oraz satysfakcja jego rodziców.

Moje plany na przyszłość to ciągła praca z dziećmi, zamierzam zdobywać nowe doświadczenia, umiejętności oraz poszerzać swoją wiedzę z zakresu wychowania przedszkolnego.

 

Pani Emilia 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrona Środowiska (studia magisterskie), Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,  Łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na specjalności Przygotowanie Pedagogiczne, Akademii WSB  na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła kurs "Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego

 Swoją  przyszłość wiążę nieustająco z edukacją i poszerzaniem kwalifikacji poprzez udział w dodatkowych szkoleniach, kursach i warsztatach, pozostających w obszarze wychowania przedszkolnego.

Swoje zainteresowania skupiam m.in. wokół muzyki. Dzięki umiejętności gry na pianinie będę starała się przekazać dzieciom podstawowy warsztat gry na instrumencie oraz uwrażliwienie na dźwięki. W pracy ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i zainteresowań.  W Przedszkolu pomagam w opiece w grupie dzieci młodszych.

 

Pani Karolina-  logopeda

Jestem absolwentką filologii polskiej oraz logopedii ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowałam z dziećmi z wadami wymowy (seplenienie, rotacyzm itp.), a także z zaburzeniami mowy związanymi z zespołem Downa, MPD, FAS, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc zajęcia logopedyczne m.in. w szkołach podstawowych, w Bytomskim Centrum Rehabilitacji, a także w swoim prywatnym gabinecie. Poza zawodem logopedy pracuję jako lektor języka polskiego dla cudzoziemców.

 

Podchodzę do dzieci z szacunkiem i zrozumieniem dla trudności, jakie napotykają w związku ze swoimi problemami z mówieniem. Dbam o to, żeby podczas zajęć dzieci czuły się zrelaksowane i zadowolone, tak, aby ćwiczenia przebiegały w miłej atmosferze. Podczas prowadzenia zajęć kładę szczególny nacisk na pozytywne wzmacnianie dzieci. Podchodzę do pracy z dziećmi z uśmiechem, sercem i dużym zaangażowaniem – bardzo cieszą mnie nawet najmniejsze postępy poczynione przez dziecko. Zależy mi na tym, żeby dzieci dostrzegały te postępy i były z nich zadowolone, przez co będą czuły się bardziej pewne siebie.

 

 

Pani Patrycja

 

Absolwentka  studiów  pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie o specjalnościach: Licencjat - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna. Magister-Wychowanie Przedszkolne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. Studia Podyplomowe na kierunku Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademia WSB. Uczestniczka wielu szkoleń, kursów i warsztatów. Z wielką pasją i zaangażowaniem prowadzi w naszym przedszkolu zajęcia taneczno-ruchowe w obydwu grupach tworząc specjalne i dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci choreografie i inscenizacje taneczne oraz opiekuje się grupą dzieci młodszych. Jest osobą otwartą, szczerą, łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich uwagę i sympatię.

 Bardzo lubię pracować z dziećmi, a każde ich osiągnięcia wywołują radość i uśmiech na mojej twarzy. Od dziecka związana jestem z tańcem i muzyką. Prowadzę również grupy taneczne w Clubie Tańca "i". Moim celem jest zaszczepić w dzieciach tą samą pasję. Bardzo ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i zainteresowań.

W pracy z dziećmi cenię sobie możliwość rozwoju i odkrywania coraz to nowszych form pracy. Poprzez prowadzenie zajęć staram się rozwijać dziecięcą kreatywność, niezwykłą pomysłowość, wyobraźnię... Pragnę, aby dzieci czuły się przy mnie bezpiecznie oraz czerpały radość i satysfakcję z uczestnictwa na moich zajęciach.

Strefa Rodzica