Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w atmosferze życzliwości i bezpieczeństwa.

W ramach opłaty stałej oferujemy:

- zajęcia rytmiki,

- zajęcia umuzykalniające,

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia twórcze/plastyczne,

- zajęcia promocji zdrowia i postawy proekologicznej,

- konsultacje z logopedą,

- konsultacje z psychologiem,

- konsultacje w zakresie wad postawy.

 

Zajęcia z religii według potrzeb.

 

Ponadto, organizujemy:

- teatrzyki w przedszkolu,

- zajęcia terapeutyczne (psycholog, logopeda, gimnastyka )

- imprezy okolicznościowe,

- wycieczki w ciekawe miejsca.

Strefa Rodzica