Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

(Zgodnie z wymaganiami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego)

Zajęcia mają na celu uwrażliwianie na muzykę, a przede wszystkim rozwijanie u każdego dziecka różnorodnych umiejętności związanych z muzykowaniem, m.in:

- śpiewania piosenek indywidualnie i zbiorowo,

- słuchania muzyki,

- wspólnej zabawy ze śpiewem i przy akompaniamencie,

- rozpoznawanie dynamiki, tempa, wysokości i barwy dźwięków w utworach muzycznych,

- wyrażania siebie poprzez muzykę, śpiew, pląsy i improwizacje ruchowe,

- gry na instrumentach perkusyjnych

Strefa Rodzica