Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

RAMOWY ROZKŁAD  (RYTM) DNIA

07:00-09:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola

Zabawy swobodne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela.

Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i/lub z trudnościami.

Poranne ćwiczenia.

Indywidualne rozmowy z rodzicami według potrzeby.

Zajęcia dodatkowe w poszczególnych grupach( rytmika, szachy,muzyka, gimnastyka, informatyka.

Czynności związane z higieną i przygotowanie do śniadania.

09:30-10:00 Śniadanie
10:00-12:30

Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego.

Spacery

Gry i zabawy na placu zabaw.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Zabawy relaksacyjne i/lub odpoczynek.

Zabawy indywidualne.

Czynności związane z higieną.

Przygotowanie do obiadu.

12:30-13:00 Obiad
13:00-14:30

Czytanie bajek, słuchanie muzyki.

Zabawy relaksacyjne i/lub leżakowanie.

Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego (do 14:00).

Zabawy inspirowane przez nauczyciela.

Zabawy swobodne.

Zabawy na świeżym powietrzu.

Dodatkowe zajęcia.

Indywidualne zajęcia.

Przygotowanie do podwieczorku.

14:30-14:45 Podwieczorek
14:45-17:00

Zabawy inspirowane przez nauczyciela.

Zabawy swobodne.

Zabawy na świeżym powietrzu.

Zajęcia indywidualne i dodatkowe.

Współpraca z rodzicami poprzez indywidualne rozmowy.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

 Podczas różnych wydarzeń w przedszkolu plan dnia może ulec zmianie

Strefa Rodzica